search

Sirakh 5

Bahaya kekayaan

1

Jangan mengandalkan kekayaanmu, dan jangan berkata: "Ini cukup bagiku."

2

Hati dan kekuatanmu jangan kauturut untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsu hatimu.

3

Jangan berkata: "Siapa berkuasa atas diriku?" Memang Tuhan akan menghukum engkau dengan keras.

4

jangan berkata: "Betul, aku sudah berdosa, tetapi apakah menimpa diriku? Sebab Tuhan panjang hati."

5

Jangan menyangka pengampunan terjamin, sehingga engkau menimbun dosa demi dosa.

6

Jangan berkata: "Memang belas kasihan-Nya besar, dosaku yang banyak ini pasti diampuni-Nya." Sebab baik belas kasihan maupun kemurkaan ada pada Tuhan, dan geram-Nya turun atas orang jahat.

7

Jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan, jangan kautangguhkan dari hari ke hari. Sebab tiba-tiba meletuslah kemurkaan Tuhan, dan pada saat hukuman engkau dihancurkan.

8

Jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil, sebab tidak berguna sedikitpun pada hari sial.

 

Tentang bicara

9

Jangan menjadi orang yang menampi pada setiap angin, dan jangan berjalan di lorong sembarangan; demikianlah kelakuan orang berdosa yang bercabang lidahnya.

10

Hendaklah tetap pada anggapanmu, dan selalu sama hendaknya perkataanmu.

11

Hendaklah cepat mendengarkan, tetapi laun mengucapkan jawabannya.

12

Jika engkau tahu, hendaklah menjawab sesamamu, jika tidak, taruhlah tangan pada mulutmu.

13

Hormat dan malu dalam bicara letaknya, dan lidah manusia menjadi keruntuhannya.

14

Jangan engkau sampai disebut pengumpat, dan jangan mengadang dengan lidahmu. Sebab nista turun atas pencuri, tetapi hukuman keras atas yang bercabang lidahnya.

15

Dalam hal kecil maupun besar janganlah bodoh, dan jangan dari sahabat menjadi musuh.