search

Barukh 4

1

Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan-ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian.

2

Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya.

3

Kemuliaan itu jangan kauserahkan kepada orang lain, atau kemujuranmu kepada bangsa yang asing.

4

Berbahagialah kita ini, hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan

5

Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel!

6

Kamu telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah maka kamu diserahkan kepada para lawan.

7

Sebab Pembuatmu telah kamu marahkan, dengan mempersembahkan korban kepada setan, bukannya kepada Allah.

8

Pengasuhmu telah kamu lupakan, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, dayahmupun telah kamu dukakan.

9

Melihat kemurkaan Allah mendatangi diri kamu maka Yerusalem berkata: "Dengarlah, hai sekalian tetangga Sion! Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar."

10

Sebab anak-anakku yang laki-laki dan perempuan kulihat tertawan, sebagaimana yang telah dikirimkan Yang Kekal kepada mereka.

11

Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat pergi dengan tangisan dan sedih hati.

12

Janganlah seorangpun bersukaria oleh karena diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah

13

dan tidak mau mengenal peraturan-peraturan-Nya; mereka tidak berjalan di jalan perintah-perintah Allah, dan tidak menempuh jalan-jalan pengajaran sesuai dengan kebenaran Allah.

14

Hendaklah para tetangga Sion datang, dan hendaklah kamu ingat kepada anak-anakku yang laki-laki dan perempuan yang tertawan, sebagaimana yang telah dikirimkan Yang Kekal kepada mereka.

15

Sebab Allah telah mengirim kepada mereka suatu bangsa dari jauh, suatu bangsa biadab dengan bahasa yang asing, yang tidak menghormat uban, dan tidak pula menyayangkan kanak-kanak.

16

Anak-anak kesayangan si janda dibawa mereka dan ia sendiri ditinggalkannya kesepian tanpa anak-anak perempuannya.

17

Adapun aku, bagaimana kamu dapat kutolong?

18

Dia yang telah mengirim bencana-bencana itu kepadamu akan melepaskan kamu dari genggaman musuhmu.

19

Pergilah saja, hai anak-anakku, pergilah, sebab aku telah tertinggal kesepian.

20

Pakaian kebahagiaan telah kutanggalkan dan karung permohonan kukenakan. Sepanjang umur hidupku hendak kujerit kepada Yang Kekal!

21

Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah, niscaya kamu akan dilepaskan-Nya dari kekuasaan dan genggaman musuh.

22

Sebab aku mengharapkan keselamatanmu dari Yang Kekal, maka sukacita telah datang kepadaku dari Yang Kudus, oleh karena belas kasihan yang segera datang kepada kamu dari Yang Kekal ialah Penyelamatmu.

23

Sebab dengan sedih hati dan tangisan aku membiarkan kamu pergi, tetapi kamu dikembalikan kepadaku oleh Allah dengan sukaria dan sukacita untuk selama-lamanya.

24

Sebab seperti sekarang tetangga Sion melihat kamu tertawan, demikianpun mereka segera akan melihat penyelamatanmu yang datang dari Allah, yang akan sampai kepada kamu dengan kemuliaan besar dan dengan kilauan dari Yang kekal.

25

Hai anak-anakku, hendaklah tabah menanggung kemurkaan, yang mendatangi diri kamu dari Allah. Engkau dikejar-kejar oleh musuhmu, tetapi segera akan kaulihat kebinasaannya, dan akan kauinjak tengkuknya.

26

Timanganku harus menempuh jalan-jalan yang jendal-jendul seperti kawanan yang dirampas, dihalaukanlah mereka oleh musuh.

27

Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah; Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu pula.

28

Seperti dahulu angan-angan hatimu tertuju untuk bersesat dari Allah, demikian hendaklah kamu sekarang berbalik untuk mencari Dia dengan sepuluh kali lebih rajin.

29

Memang Dia yang telah mengirim segala bencana itu kepada kamu akan mengirim pula sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu.

30

Kuatkanlah hatimu, hai Yerusalem! Dia yang telah memberikan nama kepadamu akan menghibur engkau.

31

Celakalah mereka yang menganiaya engkau, dan yang bersukacita atas kejatuhanmu!

32

Celakalah sekalian kota yang memperbudak anak-anakmu, celakalah kota yang menerima anak-anakmu sebagai tawanan.

33

Sebab sebagaimana kota itu bersukaria karena kejatuhanmu dan bersukacita atas keruntuhanmu, demikianpun ia sedih karena kesepiannya sendiri kelak.

34

Dari padanya akan Kurenggut sorak-sorai rakyat besar, dan kecongkakannya akan berubah menjadi kesedihan.

35

Sebab api dari pihak Yang Kekal akan mendatanginya untuk waktu yang lama, dan ia akan didiami setan untuk masa yang lama.

36

Tengoklah ke timur, hai Yerusalem, dan pandangilah sukacita yang tengah datang kepadamu dari pihak Allah.

37

Sungguh, akan datanglah anak-anakmu yang telah kaubiarkan pergi. Mereka datang, terkumpul dari timur dan barat atas firman dari Yang Kudus, seraya bersukacita karena kemuliaan Allah.